Naturel Holding’in bağlı ortaklıkları ESG skor hedeflerini gerçekleştirerek A puan aldı

 Naturel Holding’in bağlı ortaklıkları ESG skor hedeflerini gerçekleştirerek A puan aldı

Naturel Holding’in yenilenebilir enerji sektöründeki borsada işlem gören bağlı ortaklıkları Naturel Yenilenebilir Enerji, Esenboğa Elektrik ve Margün Enerji, 2022 yılı ESG skor hedeflerini gerçekleştirerek A puan aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinci ile faaliyetlerinde sürdürülebilirliği tüm süreçlerinin odağına alan Naturel Holding, sürdürülebilirlik politikalarıyla çevreye ve topluma karşı duyarlı olma yolunda kararlılıkla ilerliyor.

Sürdürülebilir bir gelecek için “daha temiz, daha yaşanılabilir bir dünya” anlayışı ile enerji sektörünün dönüşümüne ağırlıklı olarak güneş enerjisi gücü ile katkı sağlayan Naturel Holding’in, borsada işlem gören 3 bağlı ortaklığı Naturel Yenilenebilir Enerji, Esenboğa Elektrik ve Margün Enerji, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle 2021 yılından beri ESG raporlaması yapıyor.

Borsada işlem gören şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerini değerlendirmelerinde rol oynayan BİST Sürdürülebilirlik Endeksi, endeks içinde yer alacak şirketlerin puanlamalarını, küresel finansal piyasa verisi ve altyapısı sağlayıcı firması Refinitiv ile birlikte değerlendiriyor.

Refinitiv tarafından belirlenen 2021 ESG puanlamalarına göre, 2023 yılının 2. çeyreğinde BİST Sürdürülebilirlik Endeksine giren Naturel Yenilenebilir Enerji, Esenboğa Elektrik ve Margün Enerji 2022 ESG puanı hedefine ulaşarak A puan aldı.

2022-2026 dönemi, sürdürülebilirlik hedefleri ve stratejileri doğrultusunda global ve ulusal paydaşlarla iş birliği yapan Naturel Yenilenebilir Enerji, Esenboğa Elektrik ve Margün Enerji, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında on evrensel ilkeye dayanan “Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve sorumlu yatırım ilkelerini benimsemek ve yatırım kararlarına ESG faktörlerini entegre etmek için UNPRI imzacısı oldu.

Ürettiği yenilenebilir enerji için GCC ile karbon sertifikasyonu çalışmalarını sürdüren Naturel Holding enerji şirketleri, faaliyetlerinden doğan karbon salımını da ölçümlüyor ve 2024 yılında net-sıfır karbon hedefi için çalışıyor. Bağlı ortaklıklar ayrıca projelerin kapsamını genişleterek ülke çapında etkili KSS ve sürdürülebilirlik projeleri geliştirmeyi amaçlıyor.

Naturel Holding şirketleri sürdürülebilirlik konusunda Escarus’dan danışmanlık hizmeti alıyor. Şirket, Sürdürülebilirlik Komiteleri ile grubun sürdürülebilirlik hedeflerini ve stratejilerini belirlerken, ESG kriterlerinin tüm süreçlere entegrasyonunu sağlıyor.

Sürdürülebilir kurumsal dönüşümü hızlandırmak için sürece sistematik yaklaşan grup, iç paydaşlar olarak çalışanların karar mekanizmalarına dahil edilmesi ve bölümler arası iletişimin artırılması için Kurumsal Dönüşüm Komiteleri kurdu. Sürdürülebilirlik konusunda dış paydaşlarla iş birliklerinin önemine inanan Naturel Holding, üyesi olduğu İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) bünyesinde “Yenilenebilir Enerji Alt Çalışma Grubu”nun kurulmasına öncülük etti.

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Yorum Yap