TBMM Genel Kurulu

 TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti’nin, TBMM Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarının partilere göre üye dağılımına ilişkin grup önerisi kabul edildi.

AK Parti, Danışma Kurulunda anlaşma sağlanamadığından, grup önerisini Genel Kurula getirdi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, önerinin Anayasa’ya aykırı olduğunu öne sürerek, iade edilmesini talep etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tutumunun, AK Parti Grup önerisinin tartışılmasına geçilmesi yönünde olduğunu bildirdi.

Bunun üzerine Özel, usul tartışması açılmasını istedi.

Lehte söz alan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, daha önceki yasama dönemlerinde de TBMM Başkanlık Divanı’nın benzer şekilde oluşturulduğunu söyledi.

TBMM Başkanlık Divanı’nın, 28’nci Yasama Dönemi’nde de 1 Başkan ve 20 Başkanlık Divanı üyesinden oluşmasını önerdiklerini ifade eden Güler, “Başkan’ı ayrı tutmamızın gerekçesi önemli çünkü Anayasamızın 94’üncü maddesi gereğince Meclis Başkanı’nın herhangi bir şekilde parti grupları önerisi olmaksızın aday olabileceği veya farklı milletvekilleri tarafından aday olarak gösterilebileceği çok açık.” diye konuştu.

Meclis Başkanı’nın seçim usulünü anlatan Güler, “Meclis Başkanı seçildikten sonra, hiçbir şekilde, parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine, görevlerinin gereği dahi olsa Meclis tartışmalara katılamaz. Tam bir tarafsızlık ilkesi noktasında görev tanımı da yapıyor. Dolayısıyla, Meclis Başkanımızın yeni dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber yasama, yürütme ve yargı arasındaki kesin çizgiyi ve Meclis Başkanı’nın konumunu çok iyi tarif etmemiz gerekiyor.” değerlendirmesini yaptı.

CHP Grup Başkanı Özel, aleyhte söz alarak, TBMM Başkanlık Divanı’ndaki dağılımın, partilerin Meclisteki üye sayılarına oranla yapılacağını ifade etti.

AK Parti’nin grup önerisinin kabul edilmesi halinde İYİ Parti’ye düşen 1 üyeliğin ortadan kalktığını savunan Özel, şöyle konuştu:

“Bu sayede cumhuriyet tarihi boyunca yapılan dağıtım yapılsa 21’de 10 olacakken AK Parti 21’de 11’i yakalıyor. Yani siyaseten MHP’siz bir çoğunluk arayışı var ancak Anayasa’ya açıkça aykırı. Bunu her yönüyle anlatmamıza rağmen, bütün itirazlara rağmen bugün, İçtüzüğün gerekçesi, gerekçeye sebep olan dip notta ‘Meclis Başkanı Başkanlık Divanı oranına dahildir.’ diye Meclis kararına açık bir atıf olduğu halde bu hukuksuzluk, bu Anayasa tanımazlık üzerinden ‘MHP’siz bir çoğunluk yakalayalım, yarın ne olur ne olmaz.’ mantığıyla bir işe tevessül edildi.”

Özel, AK Parti grup önerisinin kabul edilmesi halinde, bu kararı Anayasa Mahkemesine taşıyacaklarını, söz konusu kararın, “aşkın temsil” anlamına geldiğini de iddia etti.

“Hukukun, demokrasinin gereğidir”

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Özgür Özel’in, bu konuda siyasi bir yaklaşım izlediğini belirterek, “Aradığımız şey uzlaşarak yapalım, eğer uzlaşamazsak da bu tartışma sonunda reylerimizle karar vereceğiz.” dedi.

Zengin, “Hiç unutmayalım ki bu reyler de usulün bir parçasıdır, demokrasinin bir parçasıdır ve biz bugüne kadar da hiçbir zaman aşkın bir kullanım yapmayı tercih etmedik. Biz, milletin bize verdiği hakkı kullanıyoruz. Eğer burada sayısal üstünlüğümüz varsa o zaman biz grubumuz olarak burada Cumhur İttifakı ile beraber kendi görüşlerimizi, tezlerimizi reylerimizle onaylamak için buradayız. Bu, aşkın bir kullanım değildir, tam tersine hukukun, demokrasinin gereğidir.” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Anayasa ve TBMM İçtüzüğünde Meclis Başkanlık Divanı’nın nasıl oluşacağının açık şekilde yer aldığını söyledi.

“Bunu kabul edebilmemiz asla ve kata mümkün değildir.” diyen Dervişoğlu, “Burada hak gaspına uğrayan parti konumundayız. Yapmayı arzuladığınız bu düzenleme bizim bir Divan üyemize sebep oluyor ama biz bunu hiç umursamıyoruz. Sayın Meclis Başkanımız da şahittir, aritmetiği düzeltelim ve Meclisin ilk kararını Anayasa Mahkemesine götürmüş olmayalım diye de malumunuz olduğu üzere ısrarımızı sürdürdük ama ‘Millet bize oy verdi, biz istediğimizi yaparız.’ diyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, TBMM Başkanı’nın ayrı bir statüye sahip olması gerektiğine yönelik söylemi aktararak, “Eğer bunu yapmayı arzuluyorsak TBMM olarak toplanalım ve Anayasa’yı değiştirerek Cumhurbaşkanı’nın olmadığı zamanlarda vekalet yapma yetkisini Sayın TBMM Başkanı’na verelim. Var mısınız?” diye sordu.

“Vakti zamanı geldiği zaman o tartışmalar da açılır”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı’nın tarafsızlığı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Özgür Bey’e bir kere daha, tutanaklara girsin diye teşekkür ediyorum. Medyanın önünde de bunu söyledi ve hatta onu söyledikten sonra sosyal medya üzerinden de bir miktar lince tabi tutuldu. ‘Eğer hakkaniyetli, adaletli bir şekilde devam ederseniz biz de iki yıl sonra Meclis Başkanlığı için aday çıkarmayız.’ gibi bir sözü oldu. Ben de bir kere daha o sözü teyiden söylüyorum: Hakkaniyete, adalete ve gruplar arasındaki karşılıklı diyaloğa saygılı bir şekilde davranacağımı bir kere daha teyit etmek isterim. Bu anlamda, yasalarda, Anayasa’da düzeltilmesi gereken bazı hususlar varsa onların da düzeltilmesi zaten TBMM’nin hakimiyetinde olan bir alandır. Müsavat Bey’in söylediği, onlar, yeri geldiği zaman, vakti zamanı geldiği zaman o tartışmalar da açılır. Burada aslolan Meclisin pozitif bir gündemle, pozitif bir anlayışla konuşabilme becerisidir. İnşallah bunu gerçekleştireceğimizi ümit ediyorum.”

Kurtulmuş, bu konuda Anayasa ve İçtüzükte düzenlemelerin yer aldığını ifade ederek, “Ben nerede tarafsızlık ilkesine uyacağımı, hukukçu değilim ama siyasetçiyim, yıllardır siyasetin içinden gelmiş birisiyim, nerede duracağımı, hakkımı, hukukumu, yerimi, hududumu bilen birisiyim. Tarafsızlık konusunda asla sizi şüphe içerisinde bırakacak bir davranışım olmayacağını ümit ediyorum. Bu konuda da desteklerinizi bekliyorum.” diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, AK Parti grup önerisinin Anayasa ve İçtüzüğe aykırı olmadığı yönündeki tutumunun değişmediğini bildirdi.

TBMM Başkanlık Divanı

Genel Kurulda daha sonra AK Parti grup önerisi kabul edildi.

Kabul edilen öneriye göre, TBMM Genel Kurulu, 1 Temmuz’da tatile girmeyerek çalışmalarını sürdürecek.

TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı hariç 20 üyeden oluşacak.

Divan üyeliklerinin partilere göre dağılımı şöyle olacak:

AK Parti: 1 başkanvekili, 6 katip üye, 3 idare amiri.

CHP: 1 başkanvekili, 3 katip üye, 1 idare amiri.

Yeşil Sol Parti: 1 başkanvekili, 1 idare amiri.

MHP: 1 başkanvekili, 1 idare amiri.

İYİ Parti: 1 katip üye.

İhtisas komisyonlarındaki dağılım

İhtisas komisyonlarından Dilekçe Komisyonu 12, Plan ve Bütçe Komisyonu 30, KİT Komisyonu 35, Dijital Mecralar Komisyonu, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu 17’şer üye, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 27’şer üye, diğer komisyonlar ise 26’şar üyeden oluşacak.

26’şar üyeden oluşan ihtisas komisyonlarının partilere göre üye dağılımı ise şöyle olacak:

Adalet, Anayasa, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Çevre, Dışişleri, İçişleri, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Milli Savunma, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji, Tarım, Orman ve Köy İşleri komisyonları: AK Parti 13 üye, CHP 6 üye, Yeşil Sol Parti 3 üye, MHP ve İYİ Parti 2’şer üye.

Dilekçe Komisyonu: AK Parti 6 üye, CHP 3 üye, Yeşil Sol Parti, MHP ve İYİ Parti 1’er üye.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu: AK Parti 8 üye, CHP 4 üye, Yeşil Sol Parti ve MHP 2’şer üye ve İYİ Parti 1 üye.

KİT Komisyonu: AK Parti 15 üye, CHP 8 üye, Yeşil Sol Parti, MHP, İYİ Parti ve bağımsız milletvekillerine 3’er üye.

Plan ve Bütçe Komisyonu: AK Parti 15 üye, CHP 7 üye, Yeşil Sol Parti ve MHP 3’er üye, İYİ Parti 2 üye.

Dijital Mecralar Komisyonu: AK Parti 8 üye, CHP 4 üye, Yeşil Sol Parti ve MHP 2’şer, İYİ Parti 1 üye.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu: AK Parti 12 üye, CHP 6 üye, Yeşil Sol Parti 3 üye, MHP, İYİ Parti ve bağımsız milletvekilleri 2’şer üye.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: AK Parti 12 üye, CHP 6 üye, Yeşil Sol 3 üye, MHP, İYİ Parti ve bağımsız milletvekilleri 2’şer üye.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu: AK Parti 12 üye, CHP 6 üye, Yeşil Sol Parti 3 üye, MHP, İYİ Parti ve bağımsız milletvekilleri 2’şer üye.

Numan Kurtulmuş, AK Parti grup önerisinin kabul edilmesinin ardından, birleşimi 14 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Yorum Yap