CHP Milletvekili Gökçe Gökçen, ÇEDES Projesi’ne İlişkin Sorular Yöneltti

 CHP Milletvekili Gökçe Gökçen, ÇEDES Projesi’ne İlişkin Sorular Yöneltti

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın imzaladığı Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi’ne ilişkin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e, “Bu uygulama Tevhidi Tedrisat Kanunu’nu (Öğretim Birliği Yasası) ihlal etmekte midir? Görevlendirilecek olan imam, müezzin ve vaizler pedagojik formasyona sahipler midir” diye sordu.

Gökçe Gökçen, ÇEDES projesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Önergesinde Gökçen, “Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığının imzaladığı Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında İzmir ve Eskişehir’de toplam 842 okula manevi danışman adı altında imam, vaiz ve müezzin görevlendirilmiştir” derken Bakan Tekin’e şu soruları yöneltti:

“BAŞKA HANGİ İLLERDE UYGULANACAK?”

“ÇEDES Projesi ne zaman uygulanmaya başlanacaktır? Bu proje hangi tarihler arasında sürdürülecektir? ÇEDES Projesi kapsamında kaç okula manevi danışman atanacaktır? Proje kapsamında toplam kaç din görevlisi (imam, müezzin, vaiz) ve öğretmen görevlendirilecektir? Projenin İzmir’de uygulanmaya başlanacağı bilinmektedir. İzmir’deki okullar hangi kapsamda belirlenmiştir? Başka hangi illerde uygulanacaktır?

“GÖREVLENDİRİLECEK OLAN İMAM, MÜEZZİN VE VAİZLER PEDAGOJİK FORMASYONA SAHİPLER MİDİR?”

Bu uygulama Tevhidi Tedrisat Kanunu’nu (Öğretim Birliği Yasası) ihlal etmekte midir? Bu konuda toplumdan bir talep var mıdır? Eğer varsa bununla ilgili herhangi bir araştırma var mıdır? Görevlendirilecek olan imam, müezzin ve vaizler pedagojik formasyona sahipler midir? Protokol hazırlanırken öğretmen sendikaları ve veli derneklerinin görüşleri alınmış mıdır? ‘Kurslar, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin onay vermesi halinde, protokol taraflarınca sağlanan ve iş sağlığı ve güvenliğinin de alındığı yerlerde yapılır.’ Protokolde yer alan bu maddeye göre kursların okul dışında da yürütülebileceği öngörülmüştür. Bu mekanların denetimi ve çocukların güvenliğinin nasıl sağlanması planlanmaktadır?

“‘ROL MODEL OLABİLECEK VASIF’ OLARAK TANIMLANAN VASIF HANGİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENECEKTİR?”

Okul müdürünün yükümlülükleri arasında ‘Okuldaki öğretmenler arasında temsilci öğretmenin (Değer Kulübü rehber öğretmeni) belirlenmesini sağlar’ maddesi yer almaktadır. Temsilci öğretmen neye göre belirlenecektir? Okul müdürünün yükümlülükleri arasında ‘Değerler kulübü öğrencilerine rol model olabilecek vasıftaki gönüllü öğrencilerin veli izin belgesi ile ÇEDES uygulama mekanlarında değerler kulübü çalışmalarına destek vermesini sağlar’ maddesi yer almaktadır. ‘Rol model olabilecek vasıf’ olarak tanımlanan vasıf hangi kriterlere göre belirlenecektir?

ÇEDES Protokolü’nde ‘I·l ve ilçe koordinato¨ru¨, il ve ilc¸ede yu¨ru¨tu¨len değerler çalışmalarında kurumlar arası koordinasyonu sagˆlamak, ildeki okulların belirlenmesinde ve degˆerler etkinliklerinin planlanmasında is¸ birligˆi yapmak u¨zere il MEM tarafından görevlendirilir’  maddesi yer almaktadır. Bu madde ışığında seçilecek olan koordinatörler hangi meslek grubundan seçilecektir? Koordinatörler belirlenirken nelere dikkat edilecektir? ÇEDES Protokolü Okul Müdürü Yükümlülükleri başlığı altında yer alan ‘Temsilci öğretmenlerin, değer kulübü çalışmalarını kolaylıkla yürütebilmesi için ders programlarında gerekli düzenlemeleri yapar’ maddesi yer almaktadır. Yine protokolde yer alan ‘kulu¨p faaliyetlerinin, dersleri aksatmayacak s¸ekilde hafta içi okul ders saatleri dışında veya hafta sonu düzenlenmesine özen gösterilir’ maddesine göre kulüp faaliyetleri ders saatlerinde de yürütülecek midir?

Milli Eğitim Temel Kanunu Madde 17’ye göre ‘Resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetlerini, Milli Eğitim amaçlarına uygunluğu bakımından Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetimine tabidir.’ Atanacak olan manevi danışmanlar Milli Eğitim Bakanlığı çalışanı olmayacaktır. Bu durumda denetim nasıl sağlanacaktır? Protokolde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Yükümlülükleri başlığının altında ‘C¸EDES Uygulama Mekanlarında açılacak değerler kurslarında mevzuata uygun olarak eğitici görevlendirir ve ücretlerini öder. HEM’ lerde oluşacak kurs açma sorunlarını çözer’ maddesi yer almaktadır. Ücretlendirme için İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine herhangi bir ek ödenek sağlanacak mıdır?”

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Yorum Yap