Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’ye bloke koyma talebi reddedildi

 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’ye bloke koyma talebi reddedildi

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN BAŞVURUSU HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’ne katılmayan Halkların Demokratik Partisi’ne Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ek 1’inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ödenen Devlet yardımına tedbiren bloke konulmasına ve harcama yapılmış ise bu harcamayla birlikte söz konusu yardımın Partiden/harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek Hazineye gelir kaydedilmesine karar verilmesi talebinin incelenmesi sonucunda; Söz konusu talebin Halkların Demokratik Partisine karşı açılan kapatma davası ile ilgisinin bulunmadığı ve siyasi partilerin mali denetimi kapsamında yapıldığı, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanununda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bu konuda görev ve yetki veren herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı, siyasi partilerin mali denetimine ilişkin usul ve esasların yer aldığı kanuni düzenlemelere göre ilgili yıl mali denetim süreci başlamadığından bu aşamada iddiaların Anayasa Mahkemesince incelenebilmesinin mümkün olmadığı, Anayasa Mahkemesince yapılacak siyasi partilerin mali denetimi öncesinde partilerin belli bir gelirinin hukuka uygunluğu hususunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklara ilişkin olarak ilgili idarelerce genel hükümlere göre işlem yapılabilmesine engel bulunmadığı ve bu işlemlere karşı yargı yollarının açık olduğu, gerekçeleriyle karar verilmesine yer olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Tuğba SIR- Düzgün Barış DENİZ/ANKARA, –

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Yorum Yap